Annons

Ökad service och digitala satsningar – vad är viktigt för din förening?

Strategi 2 3

Friidrottens Strategi 2025 fokuserar mycket på hur arbetet kan underlättas i den ideella föreningen. Vad behöver ni hjälp med? Vi tar tacksamt emot all input vi kan få via vår föreningsenkät.

Annons

Framtidens friidrott och Strategi 2025 är ett viktigt fokusområde på den just nu pågående ordförandekonferensen i Sollentuna. Innevarande vecka har samtliga friidrottsföreningar dessutom fått ett fysiskt utskick gällande strategin och en digital föreningsenkät finns publicerad på friidrott.se.

I dag vill vi här på hemsidan rikta ljuset mot strategins andra och tredje utvecklingsområde: Ökad service direkt till föreningarna samt Ökad grad av digitalisering och digital kompetens.

Att driva en framgångsrik och levande friidrottsförening är inte en lätt uppgift i dag och administration och brist på stöd riskerar att bli hinder för engagemang och friidrottsglädje. Speciellt då det mesta bygger på ett ideellt arbete.

När det gäller ökad service direkt till föreningarna är målbilden inför 2025 följande:

  • Genom att förbundet stöttar med tydliga, enkla och praktiska verktyg är det enklare att bedriva föreningsverksamhet.
  • Genom en förstärkt dialog och nätverk för föreningens företrädare utvecklas föreningsverksamheterna i linje med de gemensamma målen.

Förbundet, friidrottens distriktsförbund och RF-SISUs distriktsförbund finns tillgängliga för föreningarnas utveckling. Tveka inte att kontakt! Information och kontaktvägar finns också under sidorna särskilt riktade till föreningar HÄR på hemsidan. 

Annons

När det kommer till digitalisering och digital kompetens ska fokus ligga på initiativ som kan underlätta och möjliggöra mer friidrottstid. Att se och förstå de möjligheter som digitaliseringen medför kommer att bli allt viktigare. Strategin slår fast att Svensk Friidrott behöver stärka sin digitala kompetens.

Målbild 2025 gällande digitalisering sammanfattas så här: 

  • Ytterligare digitala satsningar har genomförts i syfte att underlätta och utveckla föreningsverksamheten. Behov och resurstillgång styr i vilken ordning projekt har realiserats.
  • Initiativ för att förbättra och effektivisera kommunikation och samarbete inom friidrotten har sjösatts.

Utvecklingsresan mot framtidens friidrott gör vi tillsammans! Därför är det viktigt alla som har kloka inspel, spännande idéer eller bra frågor gör sina röster hörda.

Till att börja med vill vi fånga upp föreningarnas tankar via vår föreningsenkät – klicka HÄR!

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Junioren Moa Granat
Nytt digitalt övergångssystem på gång

Det kommer att bli enklare att registrera klubbövergångar framöver, när Svensk Friidrott lanserar ett nytt digitalt system. Läs mer om vad som gäller och vad som krävs från er som föreningar för att det ska funka.

LÄS MER