Annons

Annons

Rekommendationer/information ny hemsida

Från och med den 1 januari 2023 tillhandahåller RF inte längre någon hemsideslösning via IdrottOnline. Här kommer information och rekommendationer till landets friidrottsföreningar.

Efter en drastisk prishöjning av hemsidesleverantören anser sig Riksidrottsförbundet (RF) inte längre kunna att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund. Beslutet att avveckla den nuvarande hemsidesfunktionen går också i linje med RF:s nya digitala strategi, som delvis omdefinierades under det gångna året (läs mer HÄR i dokumentet Digitaliseringsstrategi för RF/SISU mot 2025).

Avvecklingen gäller endast hemsidor i IdrottOnline, övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer att finnas kvar. De föreningar som har en hemsideslösning via RF måste dock ha en ny lösning på plats senast vid årsskiftet 2022/2023 och då måste även allt material som ska sparas vara överflyttat/sparat. På nyårsnatten försvinner alla hemsidor som ingår i RF:s installation.

Rekommendationer och hjälp att komma igång
RF har tagit fram ett material för föreningar vilket kan fungera som stöd när ni bestämmer vilken hemsideslösning ni ska välja. I materialet finns bland annat en checklista, en lista på leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida samt en förteckning över 19 alternativa system för föreningsadministration, däribland ett antal som också erbjuder hemsideslösning.

HÄR är hela materialet som tagits fram för att stödja föreningar.

HÄR finns frågor och svar från RF.

HÄR hittas en lista på leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida.

HÄR hittas listan med 19 alternativa system för föreningsadministration.


Detta händer på förbundet
Då en ny version av friidrott.se sjösattes så sent som våren 2021, ett arbete som föregicks av noggranna förstudier, kommer inga omvälvande förändringar av förbundssajten att genomföras inför nylanseringen 2022. Vissa saker kommer självfallet att modifieras, men i stora drag blir den nya sajten mycket lik dagens. Gällande publiceringsverktyg har RF rekommenderat Sitevision och Umbraco för specialidrottsförbunden och detta är två huvudspår för Svenska Friidrottsförbundet som nyligen har begärt in en rad offerter. Svenska Friidrottsförbundet vill ha en ny hemsideslösning på plats till hösten.

Då måste en ny hemsida vara på plats
Samtliga föreningar och förbund som i dag använder Episerver via RF:s lösning måste ha bytt hemsida senast 31 december 2022.

IdrottOnline framåt
Som redan konstaterats här ovan kommer IdrottOnline inte att försvinna. Så här skriver RF:
"RF kommer alltid att behöva erbjuda digitala lösningar som krävs för att uppfylla sitt kärnuppdrag, dvs. fördelning av ekonomiskt stöd. Lösningar för att ansöka om LOK-stöd, idrottsmedel, folkbildningsstöd mm alltid kommer att tillhandahållas av RF. De delar som däremot ligger utanför RF:s kärnuppdrag kommer att ses över så att dessa hanteras av rätt part."

Detta kommer RF att hjälpa till med
RF kommer att ta fram verktyg för export av visst innehåll från nuvarande hemsidor. Det gäller för överflyttning av bilder och filer. Nyhetsartiklar kommer att behöva flyttas manuellt, som det ser ut i dagsläget.

Här kan föreningar få stöttning
Vi uppmanar i första hand att föreningar som önskar stöd i processen att välja en ny hemsidesleverantör kontaktar aktuellt RF-SISU distrikt. Svenska Friidrottsförbundet återkommer med mer information kring vårt val av hemsidesverktyg. Vi kommer även att hålla föreningarna uppdaterade om det kommer viktig ny information från centralt håll.

/Hillevi Thor och Mathias Karlsson

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER