Annons

Skadefria ungdomar med ökad digital kunskap

Frisk Friidrott Lovisa Nordbladh från IFK Helsingborg springer 60 meter F14 vid IGM 2023.

FOTO: DECA TEXT&BILD

Friidrottande ungdomar drabbas av färre skador om deras tränare och föräldrar tar del av digital information om träning och skador, det visar en ny studie från Linköpings universitet.

Annons

Många friidrottande ungdomars drömmar om en idrottsframtid kan krossas tidigt av skador. Men nu visar forskning att det går att förebygga skador inom friidrott genom att ge tränare, ledare och föräldrar digital information om skador och träning. Studien gjordes vid Linköpings Universitet och presenteras i British Journal of Sports Medicine. Ansvarig forskare för studien är Jenny Jacobsson, medicine doktor och legitimerad sjukgymnast, medicinska koordinator Svensk Friidrott och även ledamot i Svensk Friidrotts medicinska kommitté.

Jenny Jacobsson har under många år genomfört studier inom friidrott som rört sig i området elitaktiva och skador. Startskottet till den aktuella studien gick för ett tiotal år sedan, då hon genomförde en studie som visade att mellan 60 och 70 procent av elitaktiva och 16-åringar på hög nivå inom svensk friidrott drabbades av nya skador under ett år. Av dessa skador berodde mer än 90 procent på överbelastning.

– Vi diskuterade inom förbundet och kom fram till att vi måste börja innan det blir ett eventuellt problem. Vi hade då gjort studierna på topp tio vuxna och topp tio 16-åringar i alla grenar, men för att kunna påverka skadebilden upplevde vi att vi behövde börja tidigare, redan i 12- till 15-årsåldern, framför allt eftersom risken att få en skada är betydligt högre om man har varit skadad tidigare, säger Jenny Jacobsson.

Jenny Jacobsson. Foto: Morris

Annons

Mer kunskap efterfrågades

Inom friidrotten, liksom inom en stor del av den svenska idrottsrörelsen, är många ledare och tränare på sin fritid, ofta oavlönade. Många är föräldrar som engageras i träningsgrupper där deras barn tränar. Det man kom fram till i studierna var att ledarna och föräldrarna efterfrågade mer kunskap om hur träningen ska bedrivas, vad man behöver tänka på för att undvika skador.

– Det finns så mycket kunskap idag, om träning i puberteten och vad som händer i kroppar som växer. Hur man ska tänka kring belastning, utrustning, kost och återhämtning. Orsaken till skador hos unga är komplex men behöver inte vara komplicerad. Frågan var hur vi skulle få ut den här kunskapen till de som behöver den, säger Jenny Jacobsson.

Svaret blev hemsidan Frisk Friidrott som skapades 2017, en digital hälsoplattform som när den togs fram var riktad till barn och ungdomar i åldrarna 12 till 15 år.

Antalet skador minskade 

Annons

Den aktuella studien genomfördes 2018 och 21 klubbar valde att delta. Klubbarna delades upp i en testgrupp och en referensgrupp. I början var det bara testgruppens föräldrar och tränare som fick tillgång till den då lösenordsskyddade hemsidan. Sidan är nu öppen för alla.

Forskargruppen skickade ut trigger-mejl med förslag på ämnen att läsa under säsongen för att påminna om att gå in och läsa på sajten, och att sprida kunskap via hemsidan gav resultat. De klubbar som hade tillgång till informationen hade signifikant färre skador bland sina aktiva 12–15-åringar än klubbarna i referensgruppen.

– Vi lyckades påverka antalet skador med digital information, ett annat intressant fynd var att det tog dubbelt så lång tid innan skadan uppstod i testgruppen jämfört med referensgruppen, säger Jenny Jacobsson.

Hon fortsätter:

– Det här är den första studien internationellt om hur man kan förebygga skador inom friidrott och den första inom idrott i stort som handlat om att förebygga genom att tillhandahålla kunskap digitalt. I tidigare studier har man vanligen testat att förebygga skador med färdiga träningsprogram. Till exempel finns Knäkontroll inom fotbollen som är ett program för att minska risken för korsbandsskador. Nu kan föräldrar till en 13-årig friidrottare som börjar få exempelvis knäproblem eller en tränare med en blandad träningsgrupp där ungdomarna kommit olika långt i puberteten, hitta kunskap om och förslag på tidiga åtgärder för att förebygga möjliga framtida problem.   

Annons

Uppmärksammad studie

Att studien var så nytänkande, och dessutom lyckad, gjorde att den fick plats i en av världens mest prestigefyllda medicinska tidskrifter, British Journal of Sports Medicine. 

Studien finansierades av Centrum för Idrottsforskning. Nu har Folksams forskningsstiftelse beviljat Jenny Jacobsson medel så att hon ska kunna gå vidare och genomföra en studie för att se hur den digitala hemsidan är spridd inom Svensk Friidrott och se om och hur den används. Det långsiktiga syftet med det kommande forskningsprojektet är att utveckla arbetet med kunskapen som finns på friskfriidrott.se och se hur hemsidan kan implementeras i Svensk Friidrott exempelvis i ledarutbildningar och föräldrautbildningar.

Hemsidan har sedan 2019 med stöd från Riksidrottsförbundet uppdaterats och innehåller även information för ungdomar upp till 19 år, och med särskild information om kvinnligt idrottande och veteranfriidrott. Ett arbete som finansieras av försäkringsbolaget Folksam ska också påbörjas, där det handlar om att få in bland annat gång och parafriidrott under paraplyet Frisk Friidrott.

Läs hela artikeln: Universal prevention through a digital health platform reduces injury incidence in youth athletics (track and field): a cluster randomised controlled trial; Jenny Jacobsson, Jan Kowalski, Toomas Timpka, Per-Olof Hansson, Armin Spreco, Örjan Dahlstrom. British Journal of Sports Medicine, 2023;57:364-370.

Annons

 

 

 

 

 

Annons

 

 

Annons

Annons

Relaterade nyheter