Annons

Annons

Utlysning av Förbundsårsmötet 2023

Fm 2023

Härmed utlyses Förbundsårsmötet 2023.

Tidpunkt: genomföras 25-26 mars 2023

Plats: CFL (Centrum för Flexibelt Lärande), Söderhamn.

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet i slutet av januari 2023.

Medlemsföreningar samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna ska skickas till Svensk Friidrott, att. Ellinor Jansson.

Sänd via e-post till info@friidrott.se eller vanlig post till:

Svensk Friidrott/Ellinor Jansson
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm.

Motionerna ska vara Svensk Friidrott tillhanda senast den 15 januari 2023.

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Tomas Riste, 070-618 77 70,  tomas.riste@regionvarmland.se

Relaterade nyheter