Annons

Annons

Vaccinationsbevis eller publikbegränsningar vid större sammankomster

Från 1 december vill Folkhälsomyndigheten införa nya åtgärder mot coronasmittan. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 åskådare åläggs arrangören att införa vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder.

På grund av oro för ökad smittspridning, och framför allt i syfte att minska risken att ovaccinerade smittas av eller smittar andra, vill Folkhälsomyndigheten från den 1 december reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus där fler än 100 personer finns i publiken. Denna reglering kan ske på olika sätt.

Arrangören har två val

Precis som tidigare kommer regleringar i form av exempelvis maxantal personer per kvadratmeter eller krav på avstånd mellan sällskap att finnas på plats. Exakt vilka smittskyddsåtgärder som blir aktuella har ännu inte preciserats. Men – och det här är det nya – nu tillkommer också ett annat alternativ för arrangören, som genom att kräva att publiken har vaccinationsbevis kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan publikrestriktioner.

Folkhälsomyndigheten har skickat en hemställan gällande ovanstående, och regeringen står bakom idén:

- Att kunna använda vaccinationsbevis som ett alternativ till nya restriktioner är något regeringen har förberett länge, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor.

Under torsdagen arrangerade Riksidrottsförbundet (RF) ett möte till vilket samtliga specialidrottsförbund bjudits in. Syftet var dels att informera om de förestående regleringarna, dels att diskutera hur svensk idrott går vidare med frågan och vilket stöd som kan behövas.

Ett par saker bör noteras:

  • Träningar, utbildningar eller möten för inbjudna räknas varken som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Det som berörs är tävlingar och uppvisningar.
  • Aktiva, ledare, funktionärer och säkerhetspersonal räknas inte in i deltagarantalet. När Folkhälsomyndigheten talar om 100 deltagare så är det 100 åskådare som avses. (Givetvis kan själva tävlingsverksamheten också komma att begränsas på olika sätt beroende på händelseutvecklingen, men i nuläget är det alltså publiken som står i fokus.)
  • Om en arrangör bestämmer att publiken ska uppvisa vaccinationsbevis så gäller det kravet enbart för personer som har haft möjlighet att vaccinera sig. (Yngre personer erbjuds ännu inte vaccin och vissa personer kan av medicinska skäl inte vaccinera sig.)

Av ovanstående punkter framgår att det allra mesta av Svensk Friidrotts verksamhet tills vidare kan rulla på som vanligt. Samtidigt kan det konstateras att ett antal arrangörer av större inomhustävlingar från den 1 december behöver vidta åtgärder.

Självfallet dyker många frågor upp och Svenska Friidrottsförbundet har redan kontaktats av ett par arrangörer.

Vad förväntas en arrangör kommunicera inför en tävling?
Ska en arrangör kontrollera vaccinationsbevis i entrén eller räcker det med att besökarna informeras om att bara fullvaccinerade får komma in?
Var går gränsen mellan förälder/publik och ledare?
Vilka vaccinationsbevis är giltiga?
Hur vet man vilka personer som undantas från regeln om vaccinationsbevis?

Fram till den 1 december kommer RF att ha en dialog med Folkhälsomyndigheten och polisen gällande detaljer. Svenska Friidrottsförbundet kommer noga att bevaka ämnet och avser att så fort som möjligt komma med kompletterande riktlinjer och råd.

Redan nu finns dock ett par förtydliganden som är bra att känna till för arrangörer: 

  • Vaccinationsbevis ska kunna visas upp av besökare vid inpassering – digitalt eller på papper. Den som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig ska ha ett intyg på detta.
  • Det är arrangören som ansvarar för att genomföra kontrollerna vid inpassering.
  • Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en digital lösning som ska kunna vara tillgänglig för arrangörers vaccinationsbeviskontroller.
  • Den som har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer och som har vaccinerat sig i Sverige kan beställa ett covidbevis/vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten. Har personen i tillägg en e-legitimation kan beviset hämtas digitalt. En förälder kan beställa till sina barn.

HÄR hittar du RF:s artikel gällande vaccinationsbevisen.
HÄR hittar du Folkhälsomyndighetens nyhet.

/Mathias Karlsson

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER