Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Dagordning 21 maj

Dagordning 21 maj

Sammanfattning

Vid Förbundsårsmötet i mars beslutades om en ökad transparens och öppenhet i samband med förbundsstyrelsens möten. Fortsättningsvis kommer nu såväl dagordningen som en sammanfattning att presenteras inför förbundsstyrelsens möten. Fredag 21 maj håller den nya styrelsen sitt andra ordinarie styrelsemöte och dagordningen finns nu tillgänglig här nedan.

Mötet kommer att hållas digitalt och på programmet finns två övergripande och större ärenden. Dels styrelsens organisation och arbetssätt för det kommande året med fokus på ansvarsfördelning av olika verksamheter, aktiviteter och uppdrag. Dels diskussioner och förberedelser inför Riksidrottsmötet den 28-30 maj som på många sätt kommer att bli både spännande och intressant.

I övrigt är det en som vanligt diger agenda med uppföljningar och rapporter från flera viktiga verksamheter och kanske framför allt med fokus på Strategi 2025 samt den nya regionala organisationen.

Vi återkommer med en sammanfattning från mötet i början av nästa vecka.

.

Dagordning

Svenska Friidrottsförbundet
Förbundsstyrelsen - Dagordning för styrelsemöte med SFIF:s förbundsstyrelse
Fredag 21 maj kl 1230-1700, digitalt via teams
1. Mötets öppnande
2. Kommunikationsansvarig, presentation
3. Styrelsens arbetsordning
4. GS instruktion
5. Strategi 2025
6. Styrelsens arbetssätt och uppdrag 2021
7. Förbundskapten rekrytering
8. Ny regional organisation
9. Inför Riksidrottsmötet 28-30 maj
10. Inför Nordiska kongressen 11 juni
11. Sanktionsavgifter tävlingar 2021
12. Disciplinärenden
13. Finansieringsgruppen
14. Finnkampen 2021
15. Utbildningsplattform
16. Plakett Svenska rekord
17. Coronasituationen
18. Övriga rapporter 
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png