Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport - styrelsemöte tisdag 15 juni

Rapport - styrelsemöte tisdag 15 juni

Här nedan en rapport från styrelsemöte nr 11/2021 som genomfördes tisdag 15 juni klockan 15.00-19.10 via Teams.

Allmänt

Inledningen av mötet handlade mycket om summering och erfarenheter från årets Riksidrottsmöte som genomfördes i slutet av maj. Hur kommer de olika besluten att påverka Svensk Friidrott framöver?

Beslutsärenden

Dagens möte hade relativt få ärenden av den karaktären men några beslut fattades och bland annat:

SDF-stödet kommer att bestå av tre olika parametrar i form av

 • Grundstöd som kommer vara lika stort för samtliga nio specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
 • Verksamhetsstöd som baseras på antal LOK-stödstillfällen och antal LOK-föreningar inom respektive SDF.
 • Resestöd som baseras på yta och LOK-stödstillfällen.

Modellen kommer i första hand att gälla för perioden 2022-2024.

European Athletics Awards

EA delar årligen ut ett antal utmärkelser där samtliga 51 nationsförbund har möjlighet att ansöka. Utmärkelsekommittén hade i samråd med internationella kommittén och landslagsavdelningen tagit fram förslag på nomineringar som styrelsen ställde sig bakom. Namnen kommer att kungöras i samband med ansökningarna som skall lämnas in under sensommaren. Men kan notera att vi kommer nominera till följande priskategorier: Golden Pin, Member Federation Award, Women Leadership Award och Coaching Award.

Styrelsens kommittéer

Varje år görs en genomlysning av uppdragsbeskrivningarna och bemanningen för våra kommittéer. Nu var det dags igen och styrelsen ställde sig bakom såväl föreslagna revideringar av uppdragsbeskrivningar som bemanningar. Angående samtliga namn hänvisas till hemsidan. Noteras bör att styrelsen under hösten kommer att göra en större översyn av hela organisationen, inklusive kommittéer och råd.

Rapporter i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Ekonomisk prognos

Prognosen har reviderats utifrån kända fakta och de största förändringarna gentemot tidigare prognos är framför allt att publikintäkter för Finnkampen har räknats ned samt att sanktionsavgifter för såväl motionslopp som arenatävlingar har ”nollats” efter tidigare beslut i styrelsen. Prognosen är fortsatt i god samklang med budgeten för året vilken i stort visar på ett ”nollresultat”.

Nordiska kongressen

Vi har sedan många år ett samarbete mellan de nordiska länderna. Årets kongress genomfördes den 11 juni och det skedde digitalt. Vår motion om att införa viktkastning i Nordenkampen från 2022 (då den arrangeras i Uppsala) bifölls. Motionen om att stärka det nordiska samarbetet framöver och behovet av resurser återremitterades. Det kan även informeras om att Sverige kommer att vara värdland för det nordiska samarbetet från hösten 2021 och fram till kongressen 2022.

Kommande möten

28 juni: Kortare digitalt styrelsemöte som avstämning inför sommaren.

26-27 augusti: Tvådagarsmöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med SM i Borås där Strategi 2025 och framtida organisation kommer att vara högt på agendan.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png