Annons

Annons

En friidrottsskola är en lokal aktivitet som genomförs utifrån varje arrangerande förenings förutsättningar. Några exempel på upplägg:

  • Dagläger under en eller flera veckor med två idrottspass per dag (förmiddag + eftermiddag) och lunch, alternativt egen matsäck.
  • Dagläger under en eller flera veckor med ett idrottspass per dag (förmiddag, eftermiddag eller kväll)
  • Kvällspass en gång i veckan under en längre period
Varför ska vi som förening arrangera friidrottsskola?
  • Ett utmärkt sätt för föreningen att introducera löpning, hopp, kast och mångkamp för nya barn och ungdomar!
  • Ger föreningens aktiva tonåringar en möjlighet att prova på att vara idrottsledare!
  • Gör föreningen mer känd på orten!

De flesta föreningar brukar välja att arrangera sina friidrottsskolor som dagläger i början av sommarlovet, men tänk gärna på att perioder då friidrotten syns mycket i media är gyllene tillfällen att få nya intresserade till vår idrott.


Försäkrad med Folksam

Alla barn upp till 16 år och som är medlemmar i en friidrottsförening som är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet är försäkrade i friidrottsskolan via Folksam. Föreningar som är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet täcks även av en försäkring för barn upp till 12 år som inte är medlem i friidrottsförening.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i friidrottsskola/läger anordnade av förening tillhörande Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller av förbundet. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Mer information om försäkringar här.

Landslagets Friidrottsskola

Läs mer

Projektstöd IF

Ekonomisk bidrag för er friidrottsskola

Läs mer här

Gratis arrangörshjälpmedel

Ladda ner välkomstbrev , diplom och affisch 

Registrera er friidrottsskola

Friidrottsskolor 2024 sammanställs för att fler ska hitta en rolig sommaraktivitet som passar där man befinner sig under sommaren. 

Till enkät