Annons

Annons

Back on track – vårt aktivitetsstöd

Både Aktivitetsstöd som Projektstöd  IF stängdes den 1 november. Vi siktar att öppna upp igen kring årsskiftet! 

Observera att ovanstående inte gäller stöd 6, utan det stödet går fortfarande att ansöka.

Efter att restriktionerna kring pandemin har lyfts finns alla möjligheter att återigen satsa på att få gamla och nya friidrottare att samlas i föreningar i hela landet. Genom stöd till olika typer av aktiviteter på förenings- och distriktsnivå hoppas vi kunna bidra med ny energi och kraft till föreningar i hela landet.

Back on track handlar om att vi nu ska hjälpas åt att komma tillbaka på banan, till ansatserna, till kastringarna, till löparspåren och till träningslokalen – till friidrottsglädjen helt enkelt.  

Ansök om Back on track-bidrag!

Inom ramen för Back on track kan föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott ansöka om pengar inom följande områden: 

 1. Endagsaktivitet: Upp till 5 000 kr i bidrag till exempelvis uppstartsträff eller prova-på-dag.
 2. Flerdagsaktivitet: Upp till 12 000 kr i bidrag till exempelvis tränings- eller utbildningshelg.
 3. Uppdatera redskapsboden: 12 % rabatt hos Unisport och upp till 10 000 kr i bidrag för barn- och ungdomsutrustning.
 4. Uppgradera arrangmanget: Upp till 15 000 kr i bidrag till olika typer av aktiviteter och tillägg som möjliggör för tävlingen att attrahera fler. 
 5. Föreningsutveckling genom samverkan: Upp till 12 000 kr i bidrag som möjliggör samverkan mellan styrelser, ledare och/eller tränare i olika föreningar. 
 6. Utveckla gång eller vandring: Upp till 10 000 kronor för att utveckla föreningens gång- eller vandringsverksamhet.

Först till kvarn ...

Inom varje område finns en viss pott pengar allokerad. Ansökningarna kommer att hanteras i den ordning de inkommer till förbundskansliet och bidrag kommer att förmedlas så länge det finns pengar kvar. 

Ramverk och ansökan

Läs mer om ramverken för varje stöd i rutorna nedan eller i menyn. 
Gemensamt för samtliga bidrag är att de inte beviljas retroaktivt utan ansökan måste alltså göras och beviljas innan en aktivitet genomförs. 

Ansökan sker via IdrottOnline: 

 1. Person med behörighet (någon av dessa roller: Idrottslyftsansvarig, Ordförande, Kassör) loggar in på föreningens IdrottOnline. 
 2. I toppmenyn väljs "Idrottsmedel"
 3. Därefter väljs "Idrottsmedel" i vänstermenyn. 
 4. Välj därefter formuläret "Aktivitet 22/23" och fyll i informationen. 
 5. Det går att spara ifylld information om ni inte vill skicka in ansökan direkt.
 6. När all information är ifylld skickar ni in er ansökan. 

Har ni problem med IdrottOnline, kontakta supporten

Back on track 1

Uppstartsträff eller prova-på-dag

Bidrag om max 5 000 kr.

Vill ni samla alla föreningens ledare och tränare, en träningsgrupp eller en grupp aktiva som inte varit på träningen på länge till en träff för att ge verksamheten en nystart? Vill ni bjuda in närområdet till en prova-på-dag eller föräldrarna till ett löpskolningspass i samband med barn- och ungdomsträningen? Kanske vill ni utveckla föreningens verksamhet för att kunna möta personer med funktionsnedsättningar?

Då kan det passa er att ansöka om Back on track-bidrag 1!

 

Läs mer och ansök här

Back on track 2

Inspirerande helhelg som samlar fler

Bidrag om max 12 000 kr.

Vill ni samla aktiva och/eller tränare och ledare – inom er förening eller tillsammans med andra föreningar – till en inspirerande flerdagarsaktivitet? Det kan till exempel vara ett hemmaträningsläger, en utbildningshelg eller en kombination av de båda.

Då kan det passa er att ansöka om Back on track-bidag 2!

Läs mer och ansök här

Back on track 3

Uppdatera redskapsboden

12% rabatt och 10 000 kr i bidrag.

Friidrottens materialpartner Unisport krokar arm med Back on track genom att erbjuda friidrottsföreningar 12 % rabatt på hela sortimentet av träningsutrustning. I tillägg kan föreningen få ett bidrag på upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för de inköp som omfattar utrustning och material som används friidrottsträning för barn, unga och aktiva med funktionsnedsättning. 

Beställning sker via Unisport och därefter ansöks om stöd från förbundet.

Läs mer och ansök här

Back on track 4

Uppgradera arrangemanget

Bidrag om max 15 000 kr.

Vill ni skapa en återstart genom att utveckla er tävling eller ert lopp? Skulle arrangemanget stärkas genom att ni kan hyra in en speaker eller en projektledare? Eller skulle tävlingen få en extra skjuts av kringaktiviteter eller sociala aktiviteter anslutning i anslutning?

Då kan det passa er att ansöka om Back on track-bidag 4!

 

 

Läs mer och ansök här

Back on track 5

Föreningsutveckling genom samverkan

Bidrag om max 12 000 kr.

Är styrelsen eller tränargruppen i behov av ny inspiration eller konkreta tips och råd? Många av svaren kan finnas hos andra fridrotts- eller idrottsföreningar. Nu har ni möjlighet att få stöd för att samverka med andra föreningar samverka kring tränar- och ledarskap, styrning och utveckling.

Back on track-bidrag 5 är då den vägen ni ska gå!

 

Läs mer och ansök här

Back on track 6

Utveckla gång eller vandring

Bidrag om max 10 000 kr.

Sedan den 19 mars tillhör gång och vandring Svenska Friidrottsförbundet och nu har er förening möjlighet att göra en riktad satsning mot just dessa idrottsformer.

Föreningen är fri att själv utforma och planera aktiviteten utifrån de behov som finns. Det kan vara alltifrån att starta prova-på grupper till att arrangera en gångtävling eller starta upp en vandringssektion.

 

Läs mer och ansök här