Annons

Flera möjligheter att arbeta internationellt med friidrott

Intern

Det som sker i friidrotten internationellt påverkar Svensk Friidrott. Internationella kommittén uppmuntrar nu personer som på ett eller annat sätt är knutna till Svensk Friidrott att visa intresse för internationella uppdrag, ideella såväl som professionella. Är du intresserad – läs den här artikeln!

Annons

Det internationella arbetet inom friidrotten sker inte längre bara via förtroendevalda roller i styrelser eller kommittéer. I allt högra grad utförs arbetet i tillfälliga projekt eller arbetsgrupper, roller som i vissa fall annonseras ut så att man kan söka baserat på kompetens och i andra fall tillsätts utan ansökningsprocess. Det förstnämnda gäller framför allt uppdrag inom det internationella förbundet, World Athletics.

Internationella kommittén vill nu ta ett krafttag för att fler personer kopplade till Svensk Friidrott ska kunna visa intresse för internationella uppdrag, oaktat om det gäller ideella eller professionella sådana.

Annonser för uppdrag som utlyses kommer framöver att publiceras på den här sidan på friidrott.se.

Vi vill också tipsa om World Athletics särskilda sida för lediga jobb vilken kan vara intressant för dig som vill jobba internationellt yrkesmässigt.

Många arbetsgrupper, projekt eller enskilda roller tillsätts ofta relativt snabbt och för att ge internationella kommittén ett bra underlag för att i sådana situationer marknadsföra svenska ledare med rätt kompetens kan intresserade personer anmäla sitt intresse till generalsekreterare Stefan Olsson via mejl stefan.olsson@friidrott.se eller telefon 070-349 21 41. Det finns även ett formulär där du kan ange vilka frågor du är intresserad av och vad du kan bidra med i fråga om kunskap och erfarenheter. Vi vill understryka att konkonkurrensen om internationella uppdrag är hård varför det inte finns några som helst garantier för att en intresseanmälan mynnar ut i något uppdrag.

Det är angeläget att även distriktsförbund och föreningar sprider den här infon bland sina ledare och bland lämpliga personer kopplade till föreningarna.

Svensk Friidrott Kommunikation

Text:

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@friidrott.se

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Junioren Moa Granat
Nytt digitalt övergångssystem på gång

Det kommer att bli enklare att registrera klubbövergångar framöver, när Svensk Friidrott lanserar ett nytt digitalt system. Läs mer om vad som gäller och vad som krävs från er som föreningar för att det ska funka.

LÄS MER