Annons

Annons

Verktyg för ökad trygghet (1)

Steven Lelham Atsaeoee8nk Unsplash (2)

FOTO: UNSPLASH STEVEN LELHAM

Att barn, unga och vuxna känner sig trygga inom friidrotten är fundamentalt för vår verksamhet. Som förening finns det några sätt som du enkelt kan komma igång.

Stiftelsen Friends publicerade häromdagen en rapport som visar att barn upplever kränkningar och mobbning inom idrotten – både från sina jämnåriga och från ledare. Två grundläggande steg för en trygg friidrottsverksamhet är att säkra att barnaktiviteterna är utformade på ett sätt som utgår från barns villkor och att det finns en aktiv dialog om trygghetsfrågor inom föreningen. Det är viktigt att vuxna och barn definierar vad trygghet är och hur man vill utforma verksamheten för att nå det.

Riksidrottsförbundet publicerade nyligen uppdaterade riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och där läggs särskild tyngd vid delaktighet, inflytande och trygghet. Riktlinjerna är utformade inom idrotten med stöd forskning och barnrättsorganisationer och svarar upp mot kraven i Barnkonventionen. Riktlinjerna är primärt ett stöd för idrottsförbundens verksamhetsutveckling men perspektiven kan användas i föreningsmiljön. Målgruppen är barn och unga upp till 19 år. Svensk Friidrott kommer även fortsättningsvis anpassa sina arbetssätt efter dessa.

Börja med att fråga era medlemmar

Ett av Svensk Friidrotts verktyg för föreningar som vill undersöka hur föreningen mår och vad föreningens medlemmar tycker om verksamheten utifrån ett aktivitets- och trygghetsperspektiv är Föreningssmart. Det är en medlemsenkät som ger föreningen ett nuläge och därigenom ett underlag för att ställa in siktet på önskat nyläge. För att höra mer om Föreningssmart kan nyfikna föreningar kontakta azuka.nnamaka@friidrott.se och bjorn.linden@friidrott.se

Relaterade nyheter