Annons

Boken ”Friidrott för barn 7-10 år” blir digital

Boken Friidrott för barn 7–10 är först. ut i digitaliseringen av utbildningsmaterialet. Boken Friidrott för barn 7–10 är först. ut i digitaliseringen av utbildningsmaterialet.

FOTO: DECA TEXT&BILD

Svensk Friidrott är mitt uppe i ett stort digitaliseringsarbete av utbildningsmaterial. Bland de första utbildningarna att bli digital är Friidrott för barn 7–10 år.

Annons

Under 2021 påbörjades arbetet mot framtidens friidrott och, i linje med ”Friidrottens Strategi 2025”, där Svensk Friidrott ska kunna erbjuda bra, kvalitativa utbildningar som underlättar, effektiviserar och inspirerar deltagare, föreningar och distrikt till ett stärkt ledarskap genom en ökad digitalisering och tar tillvara på de möjligheter som moderna digitala utbildningsplattformar erbjuder.

Parallellt så hade vi en nära dialog med SISU Förlag om Svensk Friidrotts behov av en ny, modern digital utbildningsplattform och när Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i december 2021 beslutade en ny digitaliseringsstrategi så påbörjades samtidigt ett projekt att ta fram en ny plattform som ska implementeras 2023. En plattform som är användarvänlig, förenklar och effektiviserar administrationen, och som ger en ökad tillgänglighet för de specialidrottsförbund som producerar och anordnar utbildning och fortbildning.

För att inte vänta till 2023 så såg vi över möjligheterna i nuvarande plattform för att påbörja en digitalisering i nära samarbete med SISU Förlag av den delen som är minst men samtidigt når flest utbildningsdeltagare – Friidrott för barn, 7-10 år. Arbetet har fortskridit under våren där projektledare Oskar Greilert har gjort en lysande insats och involverat utbildare, tränare, ledare med flera i processen samtidigt som viss uppdatering gjorts och intervjuer spelats in och färdigställdes under sommaren och finns nu klart och tillgängligt lagom till höstens utbildningar.

I praktiken innebär det att:

    • De som ska gå utbildning får direkt åtkomst till materialet och kan i god tid innan den fysiska träffen gå igenom den digitala delen av utbildningen när det passar deltagaren bäst att göra det. Antingen allt vid ett och samma tillfälle eller dela upp och gå igenom delarna. Allt utifrån vad som passar deltagaren bäst.
    • Deltagaren betalar inget för materialet när man anmäler sig utan betalning sker i samband med anmälan till den fysiska dagen, i det distrikt man tillhör. Det är distrikten som genomför utbildningarna ”Friidrott för barn” och som väljer hur genomförande av den fysiska dagen ska ske. Allt utifrån distriktets och föreningarnas förutsättningar, t.ex. en heldag, två halvdagar eller flera kvällar.
    • Distrikten kan under hösten välja att genomföra utbildningen precis som tidigare eller övergå till nytt upplägg där deltagarna går igenom det digitala materialet inför fysiska dagen och tar med uppgifter dit.
    • Boken ”Friidrott för barn” går ej längre beställa utan det digitala materialet ersätter boken (inloggningen till den ”gamla” sidan, kopplat till boken, kommer gälla minst till 2025).

I och med att materialet nu är digitalt och att vi själva äger materialet så kan kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete ske utan att vi behöver trycka upp ny bok. Därför sker en första utvärdering under hösten och synpunkter, inspel om förbättringar m.m. kommer kunna lämnas digitalt. Samtidigt är detta bara första steget av utvecklingsprocessen av Svensk Friidrotts hela utbildningssystem som kommer fortskrida mot 2025 och med kontinuitet därefter och där utbildningsansvarig, utbildningskommitté och styrelse önskar involvera hela rörelsen i processen.

Anmälan till utbildningen och åtkomst till det digitala materialet hittar du här

För ytterligare information eller frågor, kontakta utbildningsansvarig Janne Wanhainen eller projektledare Oskar Greilert.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Start
Sex nya förbundsbanmätare

Efter att ha genomgått Svensk Friidrotts banmätarutbildning – kurs plus hemarbetsuppgifter – har kadern av förbundsbanmätare nu lagom till löpningssommaren 2024 fått sex nya medlemmar.

LÄS MER
Sofie Bertilsson Liggande
Månadens ledare mars

Mars månads ledare är Sofie Bertilsson från Hässleholms AIS. Hon började sitt engagemang som ledare redan som fjortonåring och har nu hunnit med ett flertal olika roller inom sin förening.

LÄS MER