Annons

Annons

Arbetet för samgående mellan Gång- och Vandrarförbundet och friidrotten går framåt

Perseus Karlström

FOTO: DECA TEXT&BILD

Arbetet med samgåendet mellan Svenska Gång- och Vandrarförbundet och Svenska Friidrottsförbundet går vidare. En ansökan till Riksidrottsförbundet är nu inskickad och förhoppningarna är att komma igång med arbetet så snart som möjligt för att samgåendet ska bli verklighet under 2023.

Ett beslut om samgående mellan SGVF (Svenska Gång- och Vandrarförbundet) och SFIF (Svenska Friidrottsförbundet) har redan fattats på respektive förbundsårsmöte och nu rullar arbetet vidare. Arbetet med samgåendet leds av en projektgrupp bestående av Jenny Sundqvist (SFIF), Daniel Cortobius (SFIF) och Rickard Eriksson (SGVF). 

Arbetet har än så länge gått ut på att identifiera olika arbetsområden och dess omkostnader. Genom möten med Riksidrottsförbundet har projektgruppen samlat på sig tips och råd kring samgåendeprocessen och även fått erfarenheter från andra förbund som genomgått en liknande process. En samgåendeansökan är nu inskickad till Riksidrottsförbundet och målsättningen är sätta igång arbetet så snart den är bekräftad.  

Det återstår fortfarande ett årsmötesbeslut från Svenska Gång- och Vandrarförbundet innan ett formellt samgående mellan de två förbunden kan ske. Detta kommer tidigast att kunna ske i mars 2023, då SGVFs stadgar kräver att det går minst 10 månaders mellan besluten. Innan det formella samgåendet kan ske gäller det att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att underlätta processen.  

Utöver detta har även en styrgrupp tillsatts bestående av Freja Avebäck (SFIF), Anders Svanholm (SFIF), Stefan Olsson (SFIF), Börje Hansson (SGVF), Roger Magnusson (SGVF). 

Har ni tankar, funderingar eller förslag rörande samgåendeprocessen som ni tycker att projektgruppen ska ta del av, vänligen kontakta Jenny Sundqvist (Svensk Friidrott) eller Rickard Eriksson (Svenska Gång & vandrarförbundet).

Relaterade nyheter