Annons

Annons

Hanvikens Friidrott Storre Hanvikens SK

Omgång 2020–2021 baserades på tre teman: ledarskapvärdegrund samt organisation & styrning. Inom varje tema ryms tre delmoment. En stor del av YALA-utbildningen är att deltagarna ska planera och genomföra ett projekt. Projekten kan genomföras själv eller tillsammans med annan deltagare.

Nedan presenterar vi 2020–2021 års sex miniprojekt.

Friidrottsskola i Hanvikens SK 

Karin Bengtsson och Emma Walfridssons projekt handlade om att planera och genomföra friidrottsskola i sin förening. Syftet med projektet var att få in fler barn till föreningen, skapa ett större intresse för sporten samt att Emma och Karin skulle lära sig mer om hur planering och organisering kring en friidrottsskola går till. Drygt 200 barn deltog under friidrottsskolans tre veckor.

Läs Karin och Emmas projektrapport här

Träningsguide vid uppstart av ny träningsgrupp

Ebba Wåhlén från IFK Växjö har arbetat med att skapa en uppstartsguide för nya träningsgrupper i sin förening. Guiden ska användas vid uppstarten av den 10-årsgrupp som bildas varje år. Projektets syfte var att underlätta för nya barntränare i klubben och därför ta fram en färdig mall nya tränare kan följa. Tanken är att mallen ska vara ett levande dokument som uppdateras med ny information vid behov.

Läs Ebbas projektrapport här

Hanvikens SK visselpipa

I projektet har Hanvikens Filippa Gil arbetat med att ta fram en enkät utifrån syftet att föreningens styrelse ska få bättre koll på hur föreningens medlemmar mår. I enkäten finns frågor såsom hur medlemmarna trivs i föreningen och hur de anser att kontakten mellan aktiv och tränare fungerar.

Läs Filippas projektrapport här 

Träningsdag inför Götalandsmästerskapen

Siri Elofsson från IFK Växjö har tillsammans med Smålands Friidrottsförbund genomfört ett projekt som handlade om att erbjuda ett läger inför 13–14 åringarnas Götalandsmästerskap. Bakgrunden var att man ville se en ökad gemenskapen över distriktsgränserna för 13–14 åringar. Lägret var tänkt att pågå under tre dagar med totalt 70 ungdomar från Småland och Blekinge.

På grund av den höga smittspridningen av coronaviruset gick det inte att genomföra ett läger vilket gjorde att Siri styrde om och erbjöd en gemensam träningsdag istället.

Läs Siris projektrapport här 

Friidrottsskola inriktad på personer med funktionsnedsättningar

Ljungby-trion Kyra Gunnarsson, Elice Gunnarsson och Nellie Prytz projekt handlade om att planera och genomföra en friidrottsskola för barn med funktionsnedsättningar. Projektgruppen ville nå ut till barn som annars sällan kommer i kontakt med friidrotten. Via kontakt med fritidshem i Ljungby fick de kontakt med friidrottsnyfikna barn.

Friidrottspassen hölls både på friidrottsarena och på fritidshemmet. Projektet fick höga betyg från friidrottsskolans deltagare som gärna såg att friidrottsskolan genomförs nästa sommar igen.

Läs Kyra, Elice och Nellies projektrapport här 

Gutespåret 

Anna Östergren och Linnea Josefssons projekt handlar om att arrangera ett träningsläger för ungdomar från två olika föreningar. Lägret hölls i Visby på Gotland med aktiva från både Visby IF Gute och Spårvägens FK. Tanken var att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan en mindre och större förening. Förutom träningspass ordnade Anna och Linnea även med sociala aktiviteter såsom bad och guidning i Visby. Resan blev så pass lyckad att Linnea och Anna har ambition om att kunna genomföra erfarenhetsutbytet igen.

Läs Anna och Linneas projektrapport här

Träning med fokus på kast

Jakob Nilsson från Spårvägens FK har genomfört ett projekt på temat Ledarskap. Projektet har handlat om att planera, genomföra och utvärdera ett träningspass anpassat för en specifik målgrupp. Träningspasset har fokuserat på kast då det är något som Jakob har egna erfarenheter av. Utöver det träningsspecifika innehållet har Jakob reflekterat över sitt praktiska ledarskap och skapat en pedagogisk träningsmiljö för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade under träningen. Projektet har gett Jakob vidare inspiration att vara ledare och dela med sig av sina kunskaper. 

Läs Jakobs projektrapport här

-----

Är det något projekt som intresserar er? Kontakta ungdomsradet@friidrott.se för mer information.