Annons

Ansökan RIG och NIU friidrott

Rig (1)

Varje år söker runt 300 friidrottare ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationell Idrottsutbildning (NIU) i friidrott. Är du en av dem? I den här texten har vi samlat information som är bra för dig att veta innan du söker.

Annons

Svensk Friidrott har 8 RIG, varav ett är för parafriidrottare, och 18 NIU utspridda i Sverige. På ett RIG eller ett NIU får du bra möjligheter att satsa på friidrotten och samtidigt klara av skolan i form av en gymnasieexamen med betyg som du känner dig nöjd med. Du läser då ett vanligt gymnasieprogram med ämnet specialidrott som du kan läsa upp till 700 poäng beroende på vilken skola du väljer. Specialidrotten är ett ämne där du får lära dig mer om din idrott så väl teoretiskt som praktiskt.

Fotios Makrostergios är verksamhetsansvarig vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge, ett av friidrottens NIU, och berättar att NIU eller RIG är en möjlighet att effektivisera din vardag så att du hinner med både skola och friidrotten;

–NIU handlar inte bara om mer träning utan det handlar om att effektivisera träningen också. Här kan du köra 3 pass på dagtid, ibland något ytterligare pass om du har luckor i schemat. Det gör att du kanske inte behöver köra så många kvällspass och på så sätt får du tid för studierna på kvällen och återhämtning. Du får hjälp att planera din gymnasietid, det finns ett bra skyddsnät och stöd för att kunna kombinera studier med friidrotten, berättar Fotios.

Hur många träningspass på dagtid som erbjuds på ett RIG eller NIU skiljer sig åt. Generellt sett brukar du ha runt 3–4 träningspass i veckan på dagtid på ett RIG och 2–3 träningspass på dagtid på ett NIU men det kan också variera beroende på vilken skola det gäller. Därför är det bäst att vända sig direkt till skolan du är intresserad av för att höra hur deras upplägg ser ut. Maria Murelius är NIU-ansvarig på Widénska gymnasiet i Västerås, ytterligare ett av friidrottens NIU;

–Vi har två träningspass i veckan hos oss och försöker se träningen som ett komplement till kvällsträningen där man kan lägga tid på sådant man inte hinner med på kvällstid. Vi har också möjlighet att individualisera om det är någon som behöver något specifikt på NIU-tiden. Det viktigaste är att det blir värdefull träning och det sker i samarbete med hemmatränarna så att vi undviker överbelastning eller ensidig träning, säger Maria.

Annons

Går du på ett RIG eller ett NIU kommer den som är ansvarig för träningen på skoltid att ha en nära kontakt med din hemmatränare för att stämma av och sätta träningsupplägget så att du får ut så mycket som möjligt av din träning under gymnasieåren. Att gå på ett RIG kan däremot skilja sig åt mot att gå på ett NIU. Ett RIG har fler tränarresurser i form av anställda RIG-lärare som sköter träning och planering och det finns oftast tränarkompetens i samtliga grengrupper knutet till RIG:et.

RIG:en har också riksrekrytering vilket innebär att du kan söka dig hit från vilken del av landet som helst och du har rätt att få ett inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är till för att bidra till de kostnader det innebär för dig att bo på annan ort. Bidraget söks hos kommunen och det är din hemkommun som bestämmer hur stort inackorderingsbidrag du kan få. Att flytta hemifrån är ett stort steg och det kan vara bra att tänka igenom om det är rätt och passar för just dig menar Henrik Ragnvaldsson, rektor vid Umeå Elitidrottsgymnasium som är ett av friidrottens RIG;

–Som elev tror jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan om det här NIU:t eller RIG:et är rätt för mig. Utifrån min utveckling, vad är det bästa för mig? Finns det på gymnasieorten tränare i grenen jag vill satsa på? Finns det övriga förutsättningar jag behöver för att utvecklas eller behöver jag söka mig till ett RIG exempelvis, säger Henrik.

Om du sedan väljer ett RIG, blir antagen och ska flytta hemifrån så hjälper skolan till med att hitta en boendelösning berättar Henrik.

–Hos oss i Umeå har vi ett elevhem med över 80 platser där friidrotten tillsammans med elever från badminton, golf och simning bor. Man har ett rum och delar kök tillsammans och det finns en elevboendekoordinator som fungerar lite som en extraförälder på plats som hjälper till och stöttar dig under tiden du bor hos oss, säger Henrik.

Annons

För att söka till ett av friidrottens RIG eller NIU behöver du skapa en ansökan på den digitala ansökningsplattformen. Du skapar en profil med inloggning och lägger upp din ansökan där. Det är också där du sedan loggar in och kan följa din ansökan och ha kontakt med skolorna du har sökt. Alla friidrottens RIG och NIU kallar aktuella sökande till en antagningsträff där du får göra några idrottsspecifika tester, prata med ansvariga specialidrottslärare och se hur det funkar på skolan. Det är ett tillfälle för dig att lära känna skolan lika mycket som det är ett tillfälle för skolan att lära känna dig.

–Det är inte bara vi som ska titta på dig utan du som ska titta på oss. Hur verkar verksamheten? Vill jag det här? Under våra antagningsträffar brukar faddrar, äldre elever, också vara med som man kan fråga. Det är ju de som bäst kan svara på hur det är att gå på RIG hos oss. Det tycker jag att man ska göra, våga fråga de som redan går på skolan, berättar Henrik.

När skolorna sedan gör antagningen tittar de på helheten. Maria Murelius berättar att det handlar om vad du har för ambitioner, träningsvilja och vilja att satsa på studierna lika mycket som det handlar om vilka resultat du gjort inom friidrotten.

–Det är ju i slutändan betygen som styr om du kommer in på skolan eller inte så den biten är också viktig, menar Maria.

När du får ett antagningsbesked så gäller det sedan att komma in på skolan och det program du valt. Henrik Ragnvaldsson menar att det är viktigt att tänka igenom om den idrottsliga antagningen eller den skolmässiga antagningen är viktigast för dig redan innan du söker.

Annons

–Det är betygen som gäller för att komma in på programmet. Då behöver du fundera över dina val. Vilka program kan jag komma in på utifrån vilka betyg jag har? Om jag inte kommer in på det programmet jag helst vill, är det värt att välja ett annat program eller vill jag hellre söka en annan skola för att kunna komma in på programmet jag vill gå? De här frågorna är bra om man funderar på innan man söker och kanske hör av sig till oss på skolan för att bolla med, menar Henrik

Att söka till RIG eller NIU i friidrott kan ge dig en möjlighet att utvecklas både som människa och idrottare samtidigt som du får stöd och hjälp att klara av gymnasiet. Har du frågor om ansökan, antagning, verksamheten eller programutbud kan du i första hand vända dig till den skola du är intresserad av att veta mer om. Kontaktuppgifter till alla friidrottens RIG och NIU hittar du på friidrott.se. Är du osäker vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta ansvarig för RIG och NIU på Svenska Friidrottsförbundet, Sofia Kuylser, sofia.kuylser@friidrott.se.

Sista dag att söka RIG i friidrott är 15 oktober. Sista dag att söka NIU är 1 december.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Start
Sex nya förbundsbanmätare

Efter att ha genomgått Svensk Friidrotts banmätarutbildning – kurs plus hemarbetsuppgifter – har kadern av förbundsbanmätare nu lagom till löpningssommaren 2024 fått sex nya medlemmar.

LÄS MER
Sofie Bertilsson Liggande
Månadens ledare mars

Mars månads ledare är Sofie Bertilsson från Hässleholms AIS. Hon började sitt engagemang som ledare redan som fjortonåring och har nu hunnit med ett flertal olika roller inom sin förening.

LÄS MER