Annons

Annons

Kids' Athletics (KA) är ett koncept framtaget av Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) som syftar till att erbjuda friidrott på ett lekfullt sätt för barn 6 -12 år.

KA är både ett inlärningssätt av friidrott men också en tävlingsform. Övningarna är kategoriserade åldersvis med övningar för 6-7 år, 8-9 och 10-12 år. Tanken är att erbjuda friidrott för just barn där alla friidrottens grengrupper finns representerade. 

Inlärningssätt: Övningarna i KA är uppdelade åldersvis och bygger på progression. Det som deltagaren lär sig i steg ett ska hjälpa hen i steg två. Övningarna ska förbereda deltagaren för att sedan kunna utföra den traditionella friidrottsgrenen.

Ålder 6-8 år Övningar Lektionsplanering Australien
Ålder 9-10 år Övningar Lektionsplanering Australien
Ålder 11-12 år  Övningar Lektionsplanering Australien

Via länkarna hittar du KA-övningarna uppdelade på ålder samt hur Australien lagt upp lektionsplanering i friidrott med hjälp av Kids' Athletics. Övningarna är tänkt att fungera både som övningar i föreningsmiljö och som rastaktivitet i skolan. 

Tävlingsform: KA fokuserar inte på vem som är bäst eller sämst utan att deltagarna får testa friidrott - mycket!
Deltagarna tävlar i mixade lag på olika stationer. När alla lag genomfört alla stationer avslutas tävlingen med en gemensam uthållighetsövning. KA har en tidsram på cirka två timmar, då med uppvärmning och avslutning inkluderat.