Annons

Annons

Att starta upp verksamhet som riktar sig mot att inkludera personer med en funktionsnedsättning är varken svårt eller särskilt krångligt. Beroende på hur föreningen bedriver sin verksamhet kan personer med en funktionsnedsättning antingen inkluderas i befintlig träningsgrupp eller så skapas en ny träningsgrupp för att möta målgruppen. Nedan följer några tips och råd på hur ni som förening kan gå tillväga för att inkludera personer med en funktionsnedsättning.

Träffa Niklas Almers, rullstolssprinter. Video: Parasport Sverige

Målgruppen

Idag finns det ca en miljon människor i Sverige med en funktionsnedsättning men endast ett få tal av dessa återfinns i idrotten. När vi pratar om en funktionsnedsättning menar vi en person som antingen har en rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning.

Hörselnedsättning tillhör inte idag Parasporten utan har ett eget internationellt och nationellt förbund, därav finns det inte beskrivet i texten ovan.  

Hur startar föreningen upp verksamhet?

Det är inte svårt att starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning, egentligen är som att starta upp vilken annan träningsgrupp som helst. Ofta finns det en del frågor och funderingar som föreningar och ledare går och tänker på, så här kommer några tips på vägen.

Elsa Olsson, Umedalens IF har i samband med utbildningsprogrammet, Eldsjäl 2.0 tagit fram en uppstartsguide för föreningar som vill starta upp parafriidrott. Ladda ner uppstartsguiden här.

Steg 1

Innan ni kommer igång med en inbjudan så kan det vara bra att få en bild kring vad Parasport och parafriidrott är för något. Svensk Friidrott jobbar kontinuerligt med att sprida information kring parafriidrott och arrangerar utbildningar och webbinarium i ämnet. Nedan hittar du några av de tidigare föreläsningarna.

När föreningen fått en bild av vad parafriidrott är för något, titta på vad det finns för verksamheter i närområdet som vänder sig mot personer med funktionsnedsättningar. Finns det någon annan friidrottsförening om vänder sig mot målgruppen? I och med att det är få personer som finns i parasporten så är det viktigt att föreningar inte konkurrerar om samma person. Där efter är det dags att börja planera för uppstart av verksamheten. När ska en inbjudan skickas ut, hur ska den skickas ut, vad får det kosta och finns det några medel att söka? Frågor som är relevanta att ställa innan föreningen kommer igång.

Steg 2

Föreningen väljer sedan vilken målgrupp ni vill rikta in er mot, till exempel intellektuell funktionsnedsättning ålder 6-10 år. Därifrån skapar ni en inbjudan och bjuder in till första träningstillfället. Samverka med Parasport Sverige och det distriktet ni är verksamma i för att få så bra spridning på inbjudan som möjligt. Det kan vara lättare med rekrytering, i och med att Parasport Sverige har ett brett nätverk av olika organisationer där inbjudan kan få bra spridning.

Se till att lyfta satsning på föreningens hemsid, så det syns att ni inkluderar personer med funktionsnedsättning i er verksamhet. Det är enkelt och gör att tröskeln för att söka sig till just er förening minskar. Anmäla föreningen till Para-Me, ett verktyg där person lätt kan hitta just er förenings verksamhet.

I detta skede bör föreningen även ha rekryterat ledare till verksamheten. Det finns lite olika vägar att lyckas med en rekrytering, men en bra start kan vara att undersöka ifall det finns aktiva i föreningen som är intresserade av ett ledaruppdrag, kanske till och med att erfarenhet ifrån att leda föreningens friidrottsskolor eller annan träningsgrupp.

Steg 3

När föreningen har rekryterat ledare finns det en rad utbildningar inom ledarskap och träning. Inledningsvis kan det vara bra att börja med Svensk Friidrotts utbildningstrappa för ledare och tränare så de får en bra grund att stå på. Därefter kan det vara nödvändigt att komplettera med utbildning för målgruppen som er förening vänder sig till. Parasport Sverige och dess distrikt har bra utbildningar där ni kan samverka för att hitta utbildningar som passar er.

Det kan även vara värdefullt att kontakta en förening som redan har verksamhet för att utbyta erfarenheter, tankar och funderingar. Ta kontakt med ansvarig för parafriidrott, så lotsas ni vidare.

Fortsättningen – långsiktigt & kontinuitet 

Föreningen behöver inte kunna allt ifrån starten, utan ni kommer lära er på vägens gång. Några kärnord är långsiktighet och kontinuitet, där det är viktigt att inte ha för bråttom framåt. Startar ni upp en träningsgrupp och får tre aktiva plus en ledare har ni gjort ett fantastiskt jobb. På sikt kan verksamheten växa sig större och ni kan bli dörren in till en aktiv och meningsfull fritid. Att göra friidrotten tillgänglig för fler tar tid, men det kan vara ett livslångt engagemang när ni har skapat förutsättningarna för det.

Anpassat material

För att starta upp en träningsgrupp för personer med en funktionsnedsättning behöver inga särskilda material. Precis som för grupper med personer utan en funktionsnedsättning vill de aktiva prova på friidrotten innan de bestämmer sig för att fortsätta. Skulle t ex en person med en rörelsenedsättning vara i behov av en rullstol brukar hen oftast ha en som fungerar i början. Desto mer hen börjar tävla kan det finnas behov av att köpa en tävlingsrullstol.

Stöd & bidrag

Svensk Friidrott kan under vissa perioder erbjuda verksamhetsstöd för att komma igång med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Se under fliken ”Driva och utveckla föreningen” vilka stöd och bidrag som aktuella. Väljer föreningen att även vara medlem hos Parasport Sverige så kan föreningen söka verksamhetsstöd där, både för uppstart och vissa materialkostnader. Även föreningens hemmakommun kan ha vissa stöd eller bidrag för målgruppen. Ta kontakt med er lokala kultur- och fritidskontor.

LOK-stöd

I föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd § 6 anges bland annat att deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

För mer information om LOK-stöd och hur det rapporteras in för personer med funktionsnedsättning, besök Riksidrottsförbundets hemsida och klicka vidare till ”LOK-stöd”.

Klassificering

Inom parafriidrotten klassificeras utövare för att få sin funktionsnedsättning bedömd och därefter bli indelad i en klass. Detta görs för att göra tävlingar så rättvisa som möjligt. Klassificering av utövare är inte nödvändigt när förening vill starta upp verksamhet och därav inget föreningen behöver tänka på inledningsvis. Om det däremot visar sig att aktiva vill tävla nationellt (SM) eller internationellt kommer klassificeringsprocessen vara helt nödvändigt. Läs mer om det under klassificering.

Hur kan föreningen bli bättre på att inkludera?

Alla föreningar kommer inte ha förutsättningar för att starta upp grupper för personer med funktionsnedsättningar, istället  finns det en rad andra insatser föreningen kan göra för att bli mer inkluderande.

Här nedan listas ett antal insatser som kan leda till en mer inkluderande verksamhet:

  • Känn till vilka föreningar i närområdet som har verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Har ni som förening inte möjlighet att erbjuda verksamhet kan ni hjälpa till och lotsa personen vidare.
  • Utbilda era ledare i inkluderande ledarskap. Ta hjälp av RF-SISU distriktet och använd deras utbildningsmoduler kring inkluderande ledarskap för funktionsnedsättningar och NPF-diagnoser.
  • Ta kontakt med Parasport-distriktet och genomför en introduktionsutbildning i Parasport.
  • I samband med tävlingar, inkludera parafriidrottsklasser. Läs mer om tävlingar här. 
  • Inkludera personer med funktionsnedsättning vid föreningens friidrottsskola, lovaktiviteter och prova-på dagar.
  • Skriv ut på föreningens hemsida om ni inkluderar personer med funktionsnedsättningar i era ordinarie träningsgrupper.
  • Se över om anläggningen för eventuella anpassningar. Använd bildstöd och köp in utrustning vid behov.
  • Se över vilket språk och begrepp föreningen använder kopplat till parafriidrott. Ladda ner och sätt upp Parasport Sverige begreppslista vid er anläggning.